Workshop horoscoop lezen

Workshop horoscoop lezen:

In deze workshop maken deelnemers zelf een karakteranalyse aan de hand van hun eigen persoonlijke horoscoop. Hierdoor gaan ze reflecteren op hun eigen gedrag. Daarbij wordt al doende zichtbaar wat iemands zwakke en sterke kanten zijn, bijvoorbeeld faalangst of perfectionisme. Door de persoonlijke horoscopen gezamenlijk te maken, komt er een uitwisseling op gang over ieders persoonlijke karaktereigenschappen.
De verschillen en gelijkenissen komen zo aan bod met de bedoeling dat er onderling meer begrip ontstaat. Hetzij voor het anders zijn, hetzij voor herkenning in aspecten waarin je op elkaar lijkt. Deze workshop wordt a.d.h.v. een Power Point gegeven waardoor voorkennis van astrologie geen vereiste is. De workshop is door deze visuele benadering voor iedereen toegankelijk. Al met al is de AstroAct nuttig voor teambuilding, een dag op de hei, of om elkaar spelenderwijs beter te leren kennen.