Venus Mythologie

VENUS –  De Romeinse godin van de liefde die vanaf de 2e eeuw v.Chr. met APHRODITE  werd geassocieerd. Er is weinig bekend over de cultus van Venus. Deze begon reeds in het  Italië van voor de Romei­nen, waar zij de godin van tuinen en vegetatie was. Deze cultus  was wijd verbreid, met feestda­gen in april als latere uitbreiding.Venus wordt wel  beschouwd als de dochter van JUPITER en Dione, maar bekender is het verhaal hoe zij  oprees uit het schuim der zee en met de wind naar Cyprus werd geblazen. Op haar  instructies schoot haar zoon CUPIDO zijn pijlen af, waarna zijn slachtoffers in liefde ontbrandden, zoals  bijvoorbeeld PSYCHE. Ook had Venus een magische gordel die tot liefde inspireerde. Venus viel in haar eigen kuil, toen zij zich verwondde aan één van  Cupido’s pijlen. De eerste man die zij tegenkwam was ADONIS, op wie zij dan ook  hartstochtelijk verliefd werd. Uit angst hem te verliezen vroeg zij hem te stoppen met de  jacht, maar hij werd uiteindelijk door een everzwijn gedood. De naam Venus betekent  ‘Schoonheid’ of ‘Charme’, de eigenschap waaraan zij haar roem ontleent. De Julii, de familie  van Keizer Augustus, beweerden via AENEAS van de godin af te stam­men; hij was de zoon  van Venus en Anchises.

Venus Mythologie

De Geboorte van Venus – Sandro Botticelli