Mercurius mystiek (m)

Mercurius mystiek

Mercurius de Planeet van kennis overdracht
Een Romeinse god, de zoon van Maia en JUPITER, werd in een vroeg stadium uit Griekse of Grieks Etruskische oorsprong geïntroduceerd. Er bestaat een sterke overeenkomst met de Griekse god HERMES, de boodschapper van Jupiter. Hij deelt diens attributen, de Caduceus (staf), de hoed met brede rand, de gevleugelde sandalen en de tas. Evenals Hermes beschermt hij kooplieden; zijn naam bevat de stam van het woord merx, koopwaar.
Mercurius wordt als het goddelijke kind — symbool voor een nieuwe objectieve instelling die boven conflicten uitgaat — geboren in het filoso­fisch ei (het verzegelde alchemistische vat). Als voortbrengsel van de ver­eniging van tegendelen, bewustzijn en onbewuste, staat hij op de zon en de maan. De vogels wijzen op het spirituele of psychische karakter van het proces; de zonnestralen benadrukken het belang van warmte (emoties).

Mercurius