Mercurius Glyfe

Symbool Mercurius

Bij Mercurius staat in het zielenleven bovenaan omdat het het beweeglijke en het veranderlijke van het wezen aangeeft. In de mythen is het Hermes, bode der goden (de geest in het midden), die de overbrenger is van de geest naar de stof.

Mercurius

Mercurius staf, Caduceus
Ook Caduceus genaamd symboliseert vrede, bescherming en genezing, vooral de eenheid,
die bereikt wordt door de verzoening van de tegendelen.
Tot op heden gebruikt als medisch symbool
(al gaat dit gebruik voorbij aan de dieperliggende alchemistische symboliek van eenheid, zoals hieronder beschreven).
De slangen staan voor alle tegengestelde principes die een rol spelen in het manifeste universum :
mannelijk/vrouwelijk, zon/maan, ziel/geest
of in alchemistische termen : Sol/Luna en zwavel/kwik.
De staf zelf staat voor de as tussen de hemel en de aarde, boven en beneden.
De vleugels, kroon of Franse lelie staan respectievelijk voor transcendentie, goddelijke autoriteit en drie- eenheid.

Mercurius staf

Mercurius staf