Mars

De planeer Mars heeft verschillende namen zoals:

Romeins – Mars;
Grieks – Ares;
Joods – Sabao(th);
Kabbala – Netzah;
Egyptisch – Artes;
Hindoe – Koeja;
Noors – Vilje

Mars is de planeet van activiteit; energie;  mars duidt op hartstocht; begeerte; stuwkracht; initiatief; kracht; werklust;  vernielzucht; zelfverwezenlijking; strijdlust;  seksualiteit; discipline; dapperheid; strijd tot  overleven; gedrevenheid; Mars heerst over Ram  en het 1ste huis en is de bijheer van Schorpioen; ijzer; karbonkel; positief.

Het zegel van Mars

Zegel Mars

Ga na  Ram, Symbool Ram,  of na Mars Mythologie