Mars Mythologie

Mythologie Mars

Mars Mythologie MARS De Romeinse god van oorlog en landbouw, de belangrijkste god na Jupiter. Mars  staat op één lijn met de Griekse god ARES en werd dan ook beschouwd als de zoon van  JUNO. De Romeinen geloofden dat Juno bevrucht werd door een bloem terwijl de Grieken ZEUS als de vader beschouwen. Hij is de stamvader van het Romeinse ras doordat hij bij de  Vestaalse Maagd — in haar slaap — ROMULUS en REMUS verwekte. De rollen die Mars  vervulde lijken zich parallel met de Romeinse beschaving ontwikkeld te hebben van een  landbouw- tot een krijgsnatie. De maand die naar de god was genoemd — Maart,  oorspronkelijk de eerste maand van het jaar — was zowel het begin van het landbouw- als  van het oorlogsseizoen.  De combinatie van deze functies was vanzelfsprekend voor een landbouwvolk dat zich  steeds meer op oorlogvoering toelegde. Mars had zijn eigen priester en een altaar in Rome.  Zijn heilige dieren waren de wolf en de specht. Een aantal feestdagen waren aan hem  gewijd, waaronder de paardenrennen (4 maart) en de zuivering van de heilige trompetten  (23 maart), die oorspronkelijk in de oorlog gebruikt werden. Zijn feestdagen in oktober  geeft het tijdstip aan waarop zowel boeren als soldaten hun werktuig en wapens opzij  legden. De liefde van de god voor Venus werd weldra  een geliefd motief voor kunstenaars.

Mars -Ares