Jupiter – Zeus Mythologie

Jupiter – Zeus

Het Romeinse equivalent van Zeus bekleedde de toppositie in het Romeinse godenrijk. Als god van de hemel, het daglicht, het weer en vooral de donder en de bliksem. Hij verwierf deze positie deels door
identificatie met Zeus en deels doordat hij ROMULUS hielp de Sabijnen te verdrijven.
Romulus bouwde een tempel voor Jupiter op de plek waar hij het eerst diens hulp had ingeroepen.
Met zijn tempel op het Capitool gold Jupiter als de oppermacht. Zijn priester (flamen Dialisi) trouwde met de priesteres van Juno flaminica. Pas gekozen consuls richtten hun eerste gebeden aan Jupiter.
Hij beheerste internationale betrekkingen door de bemiddeling van een priesterraad. De bouw van een Kapitool — naar het evenbeeld van dat in Rome — in elke provinciestad bevestigde de politieke band
tussen Rome als moederstad en de dochters die op haar leken.

Jupiter

Strijd van Zeus en Kronos

Zeus was als enige zoon ontsnapt aan Kronos’ vraatzucht, die was opgewekt toen Gaia voorspelde dat een van zijn zonen hem eens van de troon zou stoten. Om dit te voorkomen verzwolg hij al zijn kinderen. Maar de verdrietige Rheia wist de geboorte van Zeus geheim te houden en zij verborg hem in een verafgelegen, donkere grot op Kreta waar hij werd opgevoed door de nimfen. Daar dronk hij melk van de geit Amaltheia en brachten de bijen hem honing. Adriasteia en Ida, dochters van Melisseus, verzorgden hem. Ook de priesters van die streek, de Koureten, hielpen mee de jonge god te beschermen. Ze bewaakten de grot en als hij huilde sloegen ze hard op hun wapenrusting, zodat Kronos het niet zou horen.

Toen Zeus als volwassen man zijn vader met zijn bestaan confronteerde en van hem eiste dat hij zijn verslonden, maar onsterfelijke kinderen weer terug zou geven, ontbrandde een zware strijd om de macht. Het ging tussen Zeus enerzijds en Kronos met de meeste Titanen anderzijds. Zeus bevrijdde de Cyclopen en de honderdarmige reuzen (de Hekatoncheiren) uit Kronos’ gevangenis in de Tartarus en verzekerde zich op die manier van hun hulp. Hij slingerde zijn belangrijkste wapen, de door de Cyclopen gemaakte bliksemschichten, van de Olympus naar beneden en bleef dat net zo lang doen tot hij de overwinning had behaald. Zo verkreeg Zeus heerschappij over de wereld. De door Kronos verzwolgen broers en zusters van Zeus (Poseidon, Hades, Hera, Hestia en Demeter) werden uit hem bevrijd. Zo kwam er een nieuwe generatie goden, die van de Olympische goden, aan de macht.

Bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeus