Jupiter Glife

In de Glyfe van de planeetkracht Jupiter zien wij hoe stof bezield wordt, door de groeikracht als het ware meegenomen. Het stoffelijk bestaan (kruis) is dan ook aan groei onderhevig, levensgeluk, welvaart, gezondheid.

Jupiter Glyfe

Jupiter

De Indo-Europese god Jupiter was, anders dan zijn Griekse versie Zeus, zowel een atmosferische als soevereine god. Jupiter kwam vergeleken met Zeus, als lid van de Indo-Europese godentrias, dichter bij de aarde te staan. Met de verovering van het Imperium Romanum werd aan Jupiter ook meer en meer de goddelijke opdracht toegeschreven om de wereld te veroveren. Het was de goddelijke taak van Rome om de wereld te veroveren in opdracht van Jupiter.
Hemelgod Beeld van Jupiter Tonans, vermoedelijk het cultusbeeld van zijn tempel in Rome (ca. 1e eeuw), naar een Grieks origineel van Leochares voor het Heiligdom van Zeus Polieus op de Akropolis (4e eeuw v.Chr.) (Museo del Prado).
Als hemelgod bezat Jupiter twee voorname functies, enerzijds die van weergod en anderzijds die van donder- en bliksemgod (een rol waarin we hem het beste kennen). Als weergod beheerste hij de wind en de storm, maar nog veel belangrijker was het feit dat hij ook de regen bracht.
In Italië was het immers geen luxe een god te hebben die voor regen kon zorgen en we merken dan ook dat in de epitheta van Jupiter verwijzingen naar regen en water zitten. In zijn functie als donder- en bliksemgod kon de eveneens soevereine god auspicia (voortekens) doorgeven aan de augures, die deze hemeltekenen interpreteerden.
Soevereine god Als soevereine god was Jupiter de hemelse collega van de rex (koning) en één van zijn oudste functies was getuige zijn bij en wreker van publieke én private eden en overeenkomsten. Hij was de garantie dat een eed niet verbroken werd en het oudste heiligdom van hem is dan ook dat van Jupiter Feretrius, die verbonden was met de Fetiales.

Bron:https://nl.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(mythologie)

Jupiter