Horoscopen

Grote horoscopen die te bestellen zijn

Er zijn zeven grote horoscopen te bestellen

De geboortehoroscoop

De zeer uitgebreide geboortehoroscoop geeft inzicht in de aard van je karakter.  Je leerbaarheid wat  talenten zijn en je valkuilen. Er komen 10 verschillende thema’s aan bod.


Jaarhoroscoop

Geeft de tendens weer van jouw eigen unieke nieuwe levensjaar aan (verjaardag tot verjaardag).


Bewustzijnshoroscoop

Deze bijzondere horoscoop laat je bewust worden van wat je schaduwkanten zijn.


Liefdeshoroscoop

De liefdeshoroscoop geeft inzicht in vriendschappen en liefdesleven.


Beroepshoroscoop

Met de beroepshoroscoop wordt gekeken naar je talenten, je werkhouding en je ambities.


Relatiehoroscoop

Gaat in op de onderlingen verhoudingen, dat wat soepel verloopt maar ook wat je van elkander op den duur moet leren waarderen


Horoscopen