Aspecten

Aspecten zijn hoeken die planeten onderling maken gemeten langs de cirkel van de dierenriem. Hiervan hebben sommige hoeken een betekenis en wel die hoeken die ontstaan door de deling van de cirkel door een getal. De betekenis die deze hoeken hebben zijn verbonden met de symboliek die dat getal heeft in de numerologie. De aspecten of hoeken tussen planeten worden ingedeeld in Majeure en Mineure aspecten.

Majeure (belangrijke) aspecten zijn:

Conjunct, 360 gedeeld door 0

Zijn 2 of meer planeten die in een orb (afstand) van 6 á 8 graden van elkaar af staan. Conjuncties worden meestal als positief gezien, als het samenwerken van twee krachten. Toch dit is niet altijd het geval, snelle planeten kunnen stuk lopen op bijv. Saturnus als deze vooraan staat. Onderlinge afstand is 0 tot 8 graden.

Deze aspecten worden meestal alleen door een ervaren astroloog gebruikt.

Sextiel 360 gedeeld door 6 = 60 graden Is het harmonieus samengaan van de planeten. hulpbronnen. Onderlinge afstand is 60 graden.

Vierkant 360 gedeeld door 4 = 90 graden Geeft een innerlijke strijd aan men is alert. Onderlinge afstand is 90 graden.

Driehoek 360 gedeeld door 3 = 120 graden Geeft aan welke inhouden we makkelijk met elkaar verbinden. Onderlinge afstand is 90 graden.

Inconjunct 360 gedeeld door 2,4 = 150 graden Geeft een innerlijke spanning aan we weten niet wat te kiezen, frustratie. Onderlinge afstand is 150 graden.

Oppositie 360 gedeeld door 2 = 180 graden Geeft het gevoel van tegenstand, dualiteitsgevoel. Onderlinge afstand is 180 graden.

De Mineure (ondergeschikte) aspecten zijn :

Het septiel, Het halfvierkant, Het noniel, halfvierkant, semisextiel, quintiel en biquintiel.